Vereniging van eigenaars aan het woord over hun kelderdichting

“Sinds augustus 2010 werd ons garagecomplex te Antwerpen op het niveau -2 haast onbruikbaar door het overvloedige grondwater dat via de betonnen vloer doorsijpelde naar de zestien garageboxen. Daar het totale complex op niveau -2 een oppervlakte heeft van 500 m² was het niet eenvoudig een oplossing te zoeken voor dit probleem. De kelderdichting die Aqua Protect voorstelde bood een oplossing.”

“Gedurende de volgende maanden deden we beroep op heel wat firma’s om een bestek te maken om een efficiënte oplossing voor te stellen voor deze wateroverlast. Enkele firma’s beloofden ons een bestek toe te sturen maar nooit ontvingen we enige reactie. Enkele zeer bekende firma’s stelden oplossingen voor die ons helemaal niet haalbaar leken, inefficiënt en evenmin een zekerheid gaven tot een definitieve oplossing. Via opzoekingen op internet kwamen we tot de vaststelling dat drainage wellicht een haalbare oplossing was om ons garagecomplex opnieuw bruikbaar te maken.”

“We kwamen zo terecht bij de firma Aqua Protect en enkele dagen later kwam een vochtexpert van deze firma de toestand bekijken. Een week later kregen we een zeer uitvoerig bestek toegestuurd waarin zeer gedetailleerd de verschillende werken werden aangegeven om onze garages opnieuw te bevrijden van het opstijgende grondwater.”

“Na enkele contacten werd het contract ondertekend en werd de datum van uitvoering vastgelegd. We kunnen enkel tevreden zijn over het uitgevoerde werk en tot op heden vertoont het complex van 500 m² geen enkel symptoom van opnieuw opstijgend grondwater.”

“De verschillende mede-eigenaars hebben ook hun tevredenheid geuit over dit gigantisch uitgevoerde werk.”

uitgevoerde werken bekuiping

Ook van jouw kelder terug een nuttige ruimte maken?

Laat GRATIS een vochtexpert langskomen.

Aqua Protect - kaart uitgevoerde werken