Charter duurzaam ondernemen

Het charter duurzaam ondernemen is een vrijwillig engagement dat bedrijven aangaan om proactief te werken rond 10 thema’s waaraan jaarlijks concrete acties gekoppeld worden.

Het charter is tevens een hulp om het beleid rond duurzaam ondernemen te structuren en te werken aan continue verbetering van de milieuprestaties en de prestaties op sociaal en economisch vlak. Daarnaast wordt belang gehecht aan een open en eerlijke communicatie en dialoog.

Een jaarlijkse evaluatie beoordeelt de inspanningen en geeft verbeteringsopties aan. De 10 thema’s waarrond gewerkt wordt zijn:

  • Behoorlijk bestuur
  • Maatschappelijk engagement
  • Communicatie en dialoog
  • Mensvriendelijk ondernemen
  • Risicobeheersing
  • Duurzaam investeren
  • Ketenbeheer
  • Klimaatverandering & Energie
  • Kwaliteit van de directe leefomgeving
  • Duurzame logistiek en mobiliteit

Wij geloven als firma in duurzaam ondernemen en zien ruimte voor verbetering op diverse vlakken voor Aqua Protect. Wij hebben dan ook beslist om ons voor het charter te registreren omdat we overtuigd zijn van principe dat op die manier door alle medewerkers actief zal meegewerkt worden aan verbetering.

Ook last van vocht in huis?
Je bent niet alleen

Laat GRATIS een vochtexpert langskomen.

Aqua Protect - kaart uitgevoerde werken