Dhr. Stiers, Hoegaarden

Mevrouw, Mijnheer,Met de vertegenwoordiger had ik overeengekomen dat ik geen voorschotten betaal maar het verschuldigde bedrag onmiddellijk vereffen na ontvangst van het factuur.Dat is vandaag dan ook gebeurd! Vermeldenswaardig is ook dat de twee jonge personeelsleden harde werkers zijn.Van bij de aanvang hebben zij doorgewerkt tot de finish, zonder ophouden.Ik ben zelf geen technieker, dus de aard van de werken kan ik niet beoordelen maar ik kon wel zien dat die jongens hard hun best deden.Het is gebruikelijk dat de klanten enkel van zich laten horen als het slecht is!Ik heb er een gewoonte van gemaakt ook te melden als het goed is, vandaar deze mededeling.

Dhr. Stiers - Hoegaarden - 11/10/2019