Familie Boone, Gent

Beste Philip,Deze mail om u en uw firma te bedanken voor de correcte en snelle afhandeling van de werken die bij ons dienden uitgevoerd te worden. Zoals afgesproken bood uw uitvoerder zich stipt om 7 uur aan bij ons, waarna hij onmiddellijk begon met het afdekken van de vloer en het gaanpad dat hij nodig had voor de uitvoering van de werken. Hij voerde vervolgens de werkzaamheden met zorg en de nodige voorzichtigheid uit, wat resulteerde in een minimum aan stofvorming en vervuiling. Hij voerde de werken zorgzaam en zorgvuldig uit en gaf ons zeer bevredigende antwoorden op onze vragen. Na het beëindigen van de werkzaamheden kuiste hij zijn werkplek en het gaanpad zorgvuldig op, waardoor de plaats zeer proper werd achtergelaten.Wij zullen zeker niet nalaten uw firma aan te prijzen bij vrienden en kennissen als de gelegenheid zich daartoe aanbied.Met vriendelijke groetenRia en Willy

Familie Boone - Gent - 01/02/2016