Familie Debaere, Zoersel

Mijn architect en ik stonden zeer sceptisch tegenover het drainagesysteem door jullie firma voorgesteld. Uw vertegenwoordiger kon ons echter overtuigen, en het heeft ons niet gespeten. Na al die ontgoochelingen, waardoor we overtuigd waren geraakt dat onze kelder nooit meer bruikbaar zou zijn, eindelijk een oplossing. Jullie hebben waarlijk een nieuwe kelder in onze kelder gebouwd! Dit systeem getuigt van vakmanschap en visie. Hoedje af.

Familie Debaere - Zoersel - 03/02/2007