Familie Thys-Pauwels, Olen

Beste,Bij deze willen wij onze dank betuigen aan de heer Frank. Van alle vertegenwoordigers die we gecontacteerd hadden ivm met vochtige badkamermuren, was hij de enige die van mening was dat we met een lek te maken hadden en niet met opstijgend vocht zoals de anderen beweerden. Eerlijkheidshalve moeten we toegeven, dat we in eerste instantie door de zekerheid en de kordate aanpak van Frank een beetje uit ons lood geslagen waren. Maar door zijn toedoen hebben we toch een lekdetectie laten uitvoeren, omdat we een juiste en definitieve oplossing zochten voor ons vochtprobleem. Resultaat: … een lek! Dankzij Frank hebben we niet alleen een boel geld gespaard, maar kunnen we ook ons probleem juist en definitief oplossen.Jullie hebben dan wel geen nieuwe klant aan ons , maar we zullen jullie bij iedereen aanbevelen. Een zaak waar eerlijkheid en vertrouwen boven de pure commercie staan, top!Met vriendelijke groeten,

Familie Thys-Pauwels - Olen - 20/02/2014