Vereniging van Eigenaars Kroonstraat 15, Borgerhout

Graag breng ik u op de hoogte van de toestand in het garagecomplex Kroonstraat 15 2140 Borgerhout (Antwerpen). Sinds augustus 2010 werd ons garagecomplex op het niveau -2 haast onbruikbaar door het overvloedige grondwater dat via de betonnen vloer doorsijpelde naar de zestien garageboxen. Daar het totale complex op niveau -2 een oppervlakte heeft van 500 m2 was het niet eenvoudig een oplossing te zoeken voor dit probleem. Gedurende de volgende maanden deden we beroep op heel wat firma's om een bestek te maken om een efficiënte oplossing voor te stellen voor deze wateroverlast. Enkele firma's beloofden ons een bestek toe te sturen maar nooit ontvingen we enige reactie. Enkele zeer bekende firma's stelden oplossingen voor die ons helemaal niet haalbaar leken, inefficiënt en evenmin een zekerheid gaven tot een definitieve oplossing. Via opzoekingen op internet kwamen we tot de vaststelling dat drainage wellicht een haalbare oplossing was om ons garagecomplex opnieuw bruikbaar te maken. We kwamen zo terecht bij de firma Aquality Protect en enkele dagen later kwam een afgevaardigde van deze firma de toestand bekijken. Een week later kregen we een zeer uitvoerig bestek toegestuurd waarin zeer gedetailleerd de verschillende werken werden aangegeven om onze garages opnieuw te bevrijden van het opstijgende grondwater. Na enkele contacten werd het contract ondertekend en werd de datum van uitvoering vastgelegd in de loop van de maand mei 2011. Acht maanden later kunnen we enkel tevreden zijn over het uitgevoerde werk en tot op heden vertoont het complex van 500 m2 geen enkel symptoom van opnieuw opstijgend grondwater. De verschillende mede-eigenaars hebben ook hun tevredenheid geuit over dit gigantisch uitgevoerde werk. Uiteraard hopen we dat de problematiek van het grondwater definitief opgelost is. Onze eerste bevindingen schijnen deze hoop te wettigen.

Vereniging van Eigenaars Kroonstraat 15 - Borgerhout - 15/02/2012