Vochtproblemen in een huurhuis: Wat nu?

In de vorige blog kwam vocht in huis ter sprake, maar hoe zit dat met vochtproblemen in een huurhuis? Uiteraard zijn de vochtsoorten en gevolgen hetzelfde. Bij vochtproblemen in een huurhuis zijn er een aantal zaken waarop je moet letten. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hebben vochtproblemen een impact op de huurprijs? Moet er een verzekering aangesproken worden? Lees hier de antwoorden op deze vragen.

Wie is er verantwoordelijk voor de vochtproblemen in een huurhuis?

Als je een vocht- of schimmelprobleem hebt in een huurhuis, dan kan dat zowel de verantwoordelijkheid van de verhuurder als de huurder zijn. Wie er effectief verantwoordelijk is, hangt af van de oorzaak/reden van het vochtprobleem. Als de verhuurder bijvoorbeeld een ventilatiesysteem heeft geïnstalleerd maar de huurder gebruikt deze nooit, dan kan de fout bij de huurder liggen. Maar om zeker te zijn, is het belangrijk een expert in te schakelen om een gratis diagnose te maken van jouw woning.

  • Structurele tekortkoming van huurhuis

Vochtproblemen in een huurhuis, bv. schimmel,  kan te wijten zijn aan een structurele tekortkoming. Opstijgend vocht of onvoldoende verluchtingsmogelijkheden als oorzaak is een oplossingszaak voor de verhuurder. In die gevallen ben je dus als verhuurder verantwoordelijk. Het oplossen hiervan kan je onder andere doen door het huurhuis te laten injecteren tegen opstijgend vocht of door bijkomende verluchtingsmogelijkheden te voorzien zoals een mechanisch ventilatiesysteem.

  • Een defect

Het probleem is hier te wijten aan een defect. Dat kan een slechte installatie zijn of een lek in een leiding. Ook hiervoor is de verhuurder verantwoordelijk. Als huurder moet je wel de verhuurder snel op de hoogte brengen van het vochtprobleem. Als je dat niet doet en de schade intussen verergert, dan kan de verhuurder de huurder aansprakelijk stellen voor de schade dat het vochtprobleem heeft aangebracht. 

  • Te weinig verluchting

Als het vochtprobleem een gevolg is van een gebrek aan verluchting of een gebrek aan onderhoud van de huurder, dan is de huurder zelf verantwoordelijk en zijn de kosten van de schade volledig voor hem/haar. Als bewoner van het huurpand moet je namelijk alles goed onderhouden. Heeft de verhuurder, bij het ingaan van de huurperiode,  de huurder niet op de hoogte gebracht van de manier waarop je de woning moet stoken en verluchten, dan ligt de verantwoordelijkheid opnieuw bij de verhuurder. 

Wat doe je best als huurder wanneer je te maken hebt met vochtproblemen in een huurhuis?

Als de vochtproblemen in een huurhuis te wijten zijn aan opstijgend of doorslaand vocht, dan verwittig je als huurder meteen je huisbaas. Het is de plicht van de huurder om de verhuurder, van zodra je de problemen opmerkt, te informeren. Krijg je geen reactie op de mail? Stuur dan een aangetekende brief waarin je het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft en aanvult met toepasselijke foto’s. Als je volgens het huurcontract zelf moet instaan voor het probleem, dan vraag je toestemming aan de verhuurder om de nodige werken uit te voeren. Als de verhuurder verantwoordelijk is, dan vraag je hem/haar om het probleem te verhelpen. 

Opstijgend vocht in huurhuis

Wat als de huisbaas zijn/haar verantwoordelijkheid niet opneemt bij vochtproblemen in een huurhuis?

Als de verhuurder geen actie onderneemt, moet je dat zelf doen. Meld het probleem aan het gemeente- of stadsbestuur. Zij kunnen als tussenpersoon een advies vragen in verband met de gezondheidsrisico’s van de situatie. Er zal ook een woningonderzoek gestart worden met een bijhorende opstelling van een gedetailleerd verslag. Hierna krijgt de verhuurder te horen over zijn onverantwoordelijkheid. 

Is er bij vochtproblemen in een huurhuis sprake van huurvermindering?

Volgens het burgerlijk wetboek wordt de huurprijs verminderd als de herstellingen langer dan 40 dagen duren. Als de herstellingen zo omvangrijk zijn dat de huurwoning onbewoonbaar wordt, dan heb je als huurder het recht om het huurcontract en overeenkomst te ontbinden. 

Opstijgend vocht

Dekt een verzekering de kosten van vochtproblemen in een huurhuis?

Dit is als het ware hetzelfde voor een eigen woning als voor een huurhuis. Een brandverzekering komt tussen als het gaat om onverwachte schadeoorzaken. Dat is het geval wanneer de waterleiding begint te lekken. Het dekt de kosten niet als het geleidelijk ontstaat. Hierbij spreken we over opstijgend vocht, schimmelvorming, condensatie, doorslaand vocht… Deze vormen zijn bijna altijd uitgesloten voor een verzekering. Wel kan je in aanmerking komen voor een premie of in schijven af betalen bij Aqua Protect. Dit kan je ook terugvinden in onze vorige blog.

Onderneem snel actie!

Laat de situatie nooit uit te hand lopen. Een rechtszaak vermijd je liever en brengt te veel chaos of extra drama met zich mee. Wees als huurder dus een correcte huurder en verwittig tijdig en snel je huisbaas. Ook als verhuurder neem je best je verantwoordelijkheid op wanneer je die moet opnemen. 

Probeer snel bij de zaak te zijn door een expert in te schakelen om de situatie te analyseren. De gevolgen voor je gezondheid wachten namelijk niet tot je weet wie er verantwoordelijk is en de kosten op zich moet nemen. Probeer als huurder en verhuurder een goede verstandhouding te hebben met elkaar en blijf zoeken naar een onderling akkoord door veel met elkaar te praten. Wens je een expert te laten langskomen voor een gratis diagnose? Neem dan contact op met Aqua Protect. 

Blijf ook op de hoogte van onze producten en nieuwtjes door ons te volgen op Facebook en Instagram.

Tot blogs!

Diagnose

Ben je eigenaar van een huurwoning en heb je last van vochtproblemen